top of page

5S - Organizația eficientă


5S Organizația eficientă

5S este o metodă de organizare a unui loc de muncă astfel încât activitatea să se desfășoare eficient și fără întreruperi. Este concepută pentru a ajuta la construirea unui mediu de muncă de calitate, atât din punct de vedere fizic cât și mental.

Cei cinci stâlpi

Aproape orice mediu de lucru poate beneficia de avantajele pe care le aduce punerea în practică a metodei 5S. Din birourile managementului de top și până la secțiile si atelierele din fabrici, de la spitale și până la centrale nucleare acesta metodă poate fi aplicată cu succes iar, efectele sunt rapide și semnificative

Cei cinci S pot fi considerați ca stâlpii de susținere ai unei structuri, dar care în acest caz reprezintă suportul pe care se clădește eficiența activității unei organizații.

Metoda 5S a fost dezvoltată în Japonia de către Hiroyuki Hirano pentru fabrici de automobile iar denumirea acesteia are ca origine cinci cuvinte japoneze care încep cu litera S, care sunt ușor de reținut și important de pus în practică.

Acesta sunt:

Selectare (Seiri)

Sortare (Seiton)

Strălucire (Seiso)

Standardizare (Seiketsu)

Sustenabilitate (Shitsuke)

Selectare (Seiri)

Eliminarea tuturor obiectelor (uneltelor) care nu sunt necesare pentru activitatea curentă la locul de muncă

De ce?

 • Reducerea aglomerației la locul de muncă

 • Reducerea timpului necesar pentru găsirea unui obiect datorită reducerii numărului acestora

 • Spațiul disponibil pentru desfășurarea activității este mai mare prin eliminarea obiectelor care nu sunt necesare

 • Îmbunătățirea securității muncii datorită reducerii numărului de obstacole

Cum?

 • Se analizează fiecare obiect de la locul de muncă și se determină dacă acesta este cu adevărat necesar pentru buna desfășurare a activității

 • Toate obiectele care nu sunt necesare vor fi eliminate.

Sortare (Seiton)

Aranjarea tuturor obiectelor (uneltelor) care vor fi folosite zilnic astfel încât acestea să poată fi accesate și puse la loc ușor și rapid.

De ce?

 • Activitatea se va desfășura eficient și fără întreruperi.

 • Unul dintre cele mai puternice atribute ale metodei 5S este acela că este un model vizual.

 • Văzul este simțul nostru dominant și pentru că 5S folosește culori, linii și etichete pentru organizare, urmărirea pașilor acestei metode devine rapid o a doua natură pentru fiecare angajat.

Cum?

 • Se creează o locație fixă pentru fiecare obiect

 • Locațiile trebuie să fie vizibile, ușor de accesat și etichetate astfel încât să nu apară confuzii

 • Fiecare obiect are un loc clar stabilit și conturat

 • Fiecare cale de deplasare este marcată cu linii

Strălucire (Seiso)

Curățarea zilnică locului de munca și a echipamentelor. Menținerea echipamentelor în stare optimă de funcționare.

De ce?

 • Locul de muncă este întotdeauna curat și plăcut

 • Productivitatea muncii este menținută la nivel optim

 • Se îmbunătățește securitatea muncii

 • O persoană care nu este familiară cu locul de muncă trebuie să poată identifica o problemă de la 15m în 5 secunde

Cum?

 • Locul de muncă, echipamentele și uneltele se curăță în fiecare zi

 • Se respectă un programul de mentenanță preventivă astfel încât echipamentele să fie întotdeauna în stare optimă de funcționare

Standardizare (Seiketsu)

Crearea unui standard permite ca metoda 5 S să fie aplicată la nivelul întregii organizații.

De ce?

 • Crearea și implementarea unui sistem de activități și proceduri asigură aplicarea zilnică a primilor trei pași ai sistemului 5S.

 • Aplicarea primilor 3 pași trebuie să devină o rutină zilnică a fiecărui angajat

Cum?

 • Fiecare angajat trebuie să cunoască responsabilitățile care îi revin pentru aplicarea în practică a sortării, selectării și curățeniei locului de muncă

 • Integrarea în activitatea zilnică a cerințelor metodei 5S

 • Prin crearea unui loc unic pentru fiecare obiect sau echipament din cadrul locului de muncă

Sustenabilitate (Shitsuke)

Menținerea rezultatelor obținute prin dezvoltarea unei culturi 5S în cadrul organizației. Scopul este ca fiecare angajat să se auto-disciplineze și să pună în practică primii trei pași ai metodei 5S (sortare, selectare și curățenie) din proprie inițiativă.

De ce?

 • Menținerea și îmbunătățirea rezultatelor obținute.

Cum?

 • Prin inspecții și audituri regulate prin care să se determine dacă standardul de aplicare al metodei 5S este cunoscut și aplicat

 • Organizarea de sesiuni de training regulate astfel încât întregul personal sa cunoască metoda 5S și modul de aplicare în practică al acesteia

 • Atunci când apare o problemă se determină și se elimină cauzele rădăcină ale acesteia pentru a evita apariția aceleiași probleme în viitor.

Concluzie

5S este o metodă, un sistem și o cultură organizațională.

Daca este implementată corect și utilizată zilnic, metoda 5S va conduce la:

 • Reducerea costurilor

 • Îmbunătățirea calității

 • Creșterea productivității

 • Creșterea satisfacției angajaților

 • Îmbunătățirea securității muncii

5S este despre eficiență, competitivitate și supraviețuire. În condițiile de concurență de pe piața globală implementarea acestei metode poate face diferența dintre succes și eșec.

Reduceți aglomerația cu Seiri (Selectare), organizati cu Seiton (Sortare), curațați cu Seiso (Stralucire), creați rutina cu Seiketsu (Standardizare) și motivați cu Shitsuke (Sustenabilitate).

Este simplu!


Dacă ți-a plăcut articolul și vrei să afli mai multe despre lean management și cum poți să îmbunătățești activitatea firmei tale te rog să-mi lași un comentariu.

bottom of page